HGS Kurumsal Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Kullanıcılar 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Kullanıcılar ise, bu sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca Kullanıcı, sözleşmeyi kabul ederek siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, sitede sağlanan hizmetlerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.hgskurumsal.com (bundan böyle “WebSitesi” olarak anılacaktır) adlı web sitesinin yaratıcısı ve her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibi olan ePT Sanal Mağazacılık A.Ş. (bundan böyle “firma” olarak anılacaktır) ile Site’de sağlanan hizmetlerden kullanıcı sıfatıyla yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üye (bundan sonra “Kullanıcı” veya “Üye” olarak anılacaktır),arasında geçerli olup, Site’yi ve Site’de sağlanan hizmetleri kullanabilmek için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.

Taraflar arasında yapılan bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklara T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.

Site üzerinden yapılan HGS yüklemeleri Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT A.Ş. sistemleri üzerinden gerçekleştirilmekte olup, söz konusu etiket yüklemelerinin iadesi söz konusu değildir.

HGS yüklemelerinde meydana gelebilecek kayıp, arıza, siber saldırı, teknik sıkıntı ve benzeri durumlardan meydana gelen durumlarda ePT Sanal Mağazacılık A.Ş’nin kayıtları esas alınacaktır.

Site, kullanıcılardan sisteme yükledikleri kredi tutarı üzerinden kullanım bedeli tahsil eder. Buna göre güncel kullanım bedelleri aşağıdaki gibi olup, fiyat değişiklikleri kullanıcıya bildiri yapılmaksızın değiştirilebilir.

Fiyatlar:

ePT Sanal Mağazacılık A.Ş. ,  çağdaş hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile HGS işlemleri gereği, işbu HGS  Kurumsal web sitesi www.hgskurumsal.com (bundan sonra "Web Sitesi" olarak ifade edilecektir.) vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

Web Sitemizden yalnızca ürün/hizmet başvurusu,  ücret tahsilatı, HGS bakiye yükleme ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.

Web Sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Müşterilerimizin Web Sitemize ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Bu bilgiler müşterilerimizle e-posta ve SMS (kısa mesaj) iletişimi yapmak için kullanılmayacaktır. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, ePT Sanal Mağazacılık A.Ş. personeli dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.

ePT Sanal Mağazacılık A.Ş. söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.  

ePT Sanal Mağazacılık A.Ş. bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. ePT Sanal Mağazacılık A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, ePT Sanal Mağazacılık A.Ş. bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.  

Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan ePT Sanal Mağazacılık A.Ş. sorumlu değildir.

ePT Sanal Mağazacılık A.Ş., destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.  

Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, ePT Sanal Mağazacılık A.Ş.'ye aittir. Web Sitemizin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları firmamızda saklıdır.   

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda bize destek sayfasından danışmakta tereddüt etmeyiniz.   

Site'deki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Site'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

İşbu Sözleşme; Kullanıcı, Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu  Sözleşme zaman içinde firma tarafından tek taraflı güncellenebilir, Kullanıcı Site’ye her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.